Oferta de emprego

21 Xan 2019

Empresa do sector da construcción selecciona arquitectos/as para dous postos de traballo nas súas oficinas de Lalín. 

Oferta 1: Selección de arquitecto/a para un posto de Técnico/a de estudios.

Funcións: Elaboración da documentación técnica, económica e administrativa que requira a oferta/licitación, preparación de memorias técnicas, solicitud de ofertas a proveedores para a obra en cuestión, lectura e comprensión de Pregos.

Oferta 2: Selección de arquitecto/a para o posto de xefe de obra.

requirese: ter experiencia contrastada en edificación (viviendas, reformas, edf. industriais…)

Ofrecese: Contrato por obra.

Interesados: enviar curriculum a dirección empleotyr@gmail.com


Empresa del sector de la construcción selecciona arquitectos/as para dos puestos de trabajo en  sus oficinas de Lalín.

oferta 1: Selección de arquitecto/a para un puesto de Técnico/a de estudios.

Funciones: Elaboración de la documentación técnica, económica y administrativa que requiera la Oferta/licitación, preparación de memorias técnicas, solicitud de ofertas a proveedores para la obra en cuestión, lectura y comprensión de pliegos. 

Oferta 2: Selección de arquitecto/a para el puesto de Jefe de obra. 

Se ofrece: contrato por obra.

Interesados: enviar curriculum a la direción empleotyr@gmail.com

Compartir