Oferta de emprego.

19 Set 2019

Empresa construtora en Carballo (A Coruña), selecciona arquitecto/a aínda que sexa recen licenciado. 

Funcións a desempeñar: Plan de montaxe de andamio. Acta de posta en servicio, supervisar obras…

Tipo de contrato: Asalariado según convenio.

Interesados enviar C.V.  a mcandamios@gmail.com


Empresa constructora en Carballo (A Coruña), selecciona arquitecto/a aunque sea recién licenciado. 

Funciónes a desempeñar: Plan de montaje de andamio. Acta de puesta en servicio, supervisar obras…

Tipo de contrato: Asalariado según convenio. 

Interesados enviar C.V.  a mcandamios@gmail.com

Compartir