Novas de Uncategorised

Jornada online EURONIT sobre formación de pendientes en cubiertas inclinadas: Impermeabilización y aislamiento bajo teja

Posted by / 29 abril 2021 / Categories: Asesoramento, Formación, Uncategorised / -

Jueves 29 de abril. De 17:30 a 17:50 horas

Espacio habitable seguro, salubre y confortable. ¿Por qué elegir bajo teja de fibrocemento?

Continuar lendo →

Oferta de Emprego

Posted by / 28 abril 2021 / Categories: Activa, coag, Emprego, Uncategorised / Tags: , , / -

Certa Servicios Periciales S.L. selecciona arquitecto/a para perito de riesgos diversos en la provincia de Ourense. Continuar lendo →

Curso-taller on line de rehabilitación enerxética de edificacións

O obxectivo deste curso-taller é analizar os principais aspectos implicados nas intervencións de rehabilitación enerxética desenvolvidos en base a criterios de baixo consumo enerxético en edificacións. Para iso, e de forma xeral, abordaranse:

  1. Medidas pasivas: Actuacións sobre a envolvente.
  2. Medidas activas: Instalacións e cálculo de enerxías renovables. Instalacións híbridas.
  3. Saúde: Calidade do aire interior. Ventilación con recuperador de calor.
  4. Axudas: Tramitación de axudas a nivel estatal ou autonómico para rehabilitación sustentable.

As materias expostas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no apartado 2 | actividades e recursos do programa do curso. Continuar lendo →

Jornadas online de GRUPO PUMA

Posted by / 9 abril 2021 / Categories: Asesoramento, Formación, Uncategorised / -

Tercera jornada. Martes 13 de abril.

Impermeabilización de cubiertas.

Grupo Puma, empresa especialista en fabricación de productos y soluciones técnicas para la construcción, presentará tres Jornadas Técnicas online a través del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia: Una primera enfocada a la rehabilitación energética de fachadas, otra sobre reparación de hormigón y la última sobre impermeabilización de cubiertas.

Continuar lendo →

Oferta PREOC 2021 + PREMETI 2021

Posted by / 16 marzo 2021 / Categories: Activa, Compras colectivas, Ofertas colectivas, Publicada en Portada, Uncategorised / -

ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base de precios de construcción PREOC 2021 y del programa de Mediciones y Presupuestos PREMETI 2021, ofreciendo como todos los años un importante descuento (60%) al realizar la compra a través del Colegio.
Continuar lendo →

Aproximación á metodoloxía BIM para arquitectos

Con este curso iníciase o camiño cara o coñecemento das ferramentas dixitais para a elaboración do proxecto arquitectónico nun entorno BIM dende a xeración do anteproxecto, proxecto básico e ata a elaboración do proxecto de execución.

O curso proponse como unha axuda ao arquitecto para que a transición dende un entorno CAD a un entorno baseado en procesos BIM se leve a cabo con éxito, o que lle vai permitir participar de forma efectiva nas licitacións públicas do sector da edificación. Para elo, debe coñecer as posibilidades, cualidades e potencial dos procesos BIM no sector da edificación e tomar contacto coas ferramentas dixitais dispoñibles no mercado.

Continuar lendo →

Fichas técnicas de estructuras

Durante los años 2006-2007, desde la Comisión de Asesoramiento Tecnológico se estuvieron elaborando unas fichas técnicas de estructuras que ahora queremos volver a compartir con todos los colegiados.

Pese a su indudable interés, deben ser usadas con cautela, pues algunas de ellas no cumplen con las disposiciones legales vigentes; aunque creemos que siguen siendo muy útiles.

Continuar lendo →

Fiscalidade para arquitectos [orientando a pequenos estudios de arquitectura]

Posted by / 5 marzo 2021 / Categories: Cursos, Formación, Uncategorised / -

Este curso está dirixido á xestión da fiscalidade aplicada a pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos, ferramentas e habilidades para:

  • Xestionar todos os aspectos relacionados coa fiscalidade aplicada a este tipo de actividades: o IRPF , IVE.
  • Elaboración de facturas, autoliquidación de impostos, mantemento de rexistros, etc.
  • Coñecer que gastos orixinan o dereito á dedución no desenvolvemento da actividade económica, etc.

As materias expostas basearanse na presentación e realización de exercicios prácticos.

Continuar lendo →

Jornada “La figura del arquitecto conservador de edificios: el arquitecto de la casa”

Posted by / 28 enero 2021 / Categories: Cursos, Formación, Uncategorised / -

Dentro de las novedades de la suscripción al servicio de formación para este año 2021, se convoca la primera de las nuevas jornadas gratuitas de asesoramiento para colegiados suscritos a este servicio.

Enmarcada dentro de la línea formativa de tecnología de la construcción y rehabilitación, esta jornada tiene como objetivo sensibilizar sobre la necesidad, y las ventajas, de conservar de forma permanente los edificios en que residimos.

Continuar lendo →

Curso de práctica profesional 2021

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, servindo ademais como como iniciación aos profesionais máis recentes. Así, o curso está dirixido a:

  • Arquitectos con experiencia que desexen actualizar os seus coñecementos nos distintos aspectos e ámbitos relacionados coa práctica profesional.
  • Arquitectos que se están iniciando na práctica profesional da arquitectura. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube