Reorganización de servizos colexiais durante o verán 2020. Peches puntuais de oficinas colexiais

15 Xul 2020

Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2020 de 9 de xullo, aprobou o “Informe sobre vacacións personal no verán 2020. Proposta de reorganización de servizos colexiais” proposto pola Secretaría colexial.

Nos meses de xullo, agosto e setembro, debido ás vacacións do persoal, é preciso facer unha reordenación temporal de determinados servizos colexiais. 

A continuación indícanse as medidas adoptadas:

 • PECHES PUNTUAIS DAS DELEGACIÓNS DE A CORUÑA, OURENSE, PONTEVEDRA, VIGO E FERROL. Ditas oficinas colexial, permanecerán pechadas, sen que se preste atención presencial nas mesmas, nos períodos que se indican:
  • A Coruña do 10 ao 21 de agosto. (ambos inclusive)
  • Ourense do 16 ao 31 de xullo e do 1 ao 14 de setembro.
  • Pontevedra do 10 ao 21 de agosto
  • Vigo do 10 ao 21 de agosto.
  • Ferrol do 3 ao 21 de agosto e do 4 ao 14 de setembro.
 • SUSPENDER OS SERVIZOS DE BIBLIOTECA E LIBROSCOAG DURANTE O MES DE AGOSTO.
 • RECOMENDACIÓN DE CONTACTAR A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS.: recomendase realizar calquera consulta ou solicitude a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial

En relación coas medidas anteriores, lémbras que conforme ao comunicado na circular nº 10 de 3 de xuño de 2020, a atención presencial se realizará con cita previa concertada, xa que este sistema permite organizar mellor a atención presencial.


Reorganización de servicios colegiales durante el verano 2020. Cierres puntuales de oficinas colegiales

Se informa que la Junta de Gobierno, en su sesión 8/2020 de 9 de julio, aprobó el “Informe sobre vacaciones personal en verano 2020. Propuesta de reorganización de servicios colegiales” propuesto por la Secretaría colegial.

En los meses de julio, agosto y septiembre, debido a las vacaciones del personal, es preciso hacer una reordenación temporal de determinados servicios colegiales.

A continuación se indican las medidas adoptadas:

 • CIERRES PUNTUALES DE LAS DELEGACIONES DE A CORUÑA, OURENSE, PONTEVEDRA, VIGO Y FERROL. Dichas oficinas colegial, permanecerán cerradas, sin que se preste atención presencial en las mismas, en los períodos que se indican:
  • A Coruña del 10 a 21 de agosto. (ambos inclusive)
  • Ourense del 16 a 31 de julio y del 1 a 14 de septiembre. Pontevedra del 10 a 21 de agosto.
  • Vigo del 10 a 21 de agosto.
  • Ferrol del 3 a 21 de agosto y del 4 a 14 de septiembre.
 • SUSPENDER LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y LIBROSCOAG DURANTE EL MES DE AGOSTO.
 • RECOMENDACIÓN DE CONTACTAR A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS: recomendara realizar cualquier consulta o solicitud a través de la plataforma de consultas colegial, disponible en el panel de servicios de la web colegial.

En relación con las medidas anteriores, se recuerda que, conforme a lo comunicado en la circular nº 10 de 3 de junio de 2020, la atención presencial se realizará con cita previa concertada, ya que este sistema permite organizar mejor la atención presencial.

Compartir