Reorganización de servizos colexiais durante o verán 2020. Peches puntuais de oficinas colexiais

0
Posted by / 15 julio 2020 / Categories: Horario / -

Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2020 de 9 de xullo, aprobou o “Informe sobre vacacións personal no verán 2020. Proposta de reorganización de servizos colexiais” proposto pola Secretaría colexial.

Nos meses de xullo, agosto e setembro, debido ás vacacións do persoal, é preciso facer unha reordenación temporal de determinados servizos colexiais. 

A continuación indícanse as medidas adoptadas:

 • PECHES PUNTUAIS DAS DELEGACIÓNS DE A CORUÑA, OURENSE, PONTEVEDRA, VIGO E FERROL. Ditas oficinas colexial, permanecerán pechadas, sen que se preste atención presencial nas mesmas, nos períodos que se indican:
  • A Coruña do 10 ao 21 de agosto. (ambos inclusive)
  • Ourense do 16 ao 31 de xullo e do 1 ao 14 de setembro.
  • Pontevedra do 10 ao 21 de agosto
  • Vigo do 10 ao 21 de agosto.
  • Ferrol do 3 ao 21 de agosto e do 4 ao 14 de setembro.
 • SUSPENDER OS SERVIZOS DE BIBLIOTECA E LIBROSCOAG DURANTE O MES DE AGOSTO.
 • RECOMENDACIÓN DE CONTACTAR A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS.: recomendase realizar calquera consulta ou solicitude a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial

En relación coas medidas anteriores, lémbras que conforme ao comunicado na circular nº 10 de 3 de xuño de 2020, a atención presencial se realizará con cita previa concertada, xa que este sistema permite organizar mellor a atención presencial.


Reorganización de servicios colegiales durante el verano 2020. Cierres puntuales de oficinas colegiales

Se informa que la Junta de Gobierno, en su sesión 8/2020 de 9 de julio, aprobó el “Informe sobre vacaciones personal en verano 2020. Propuesta de reorganización de servicios colegiales” propuesto por la Secretaría colegial.

En los meses de julio, agosto y septiembre, debido a las vacaciones del personal, es preciso hacer una reordenación temporal de determinados servicios colegiales.

A continuación se indican las medidas adoptadas:

 • CIERRES PUNTUALES DE LAS DELEGACIONES DE A CORUÑA, OURENSE, PONTEVEDRA, VIGO Y FERROL. Dichas oficinas colegial, permanecerán cerradas, sin que se preste atención presencial en las mismas, en los períodos que se indican:
  • A Coruña del 10 a 21 de agosto. (ambos inclusive)
  • Ourense del 16 a 31 de julio y del 1 a 14 de septiembre. Pontevedra del 10 a 21 de agosto.
  • Vigo del 10 a 21 de agosto.
  • Ferrol del 3 a 21 de agosto y del 4 a 14 de septiembre.
 • SUSPENDER LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y LIBROSCOAG DURANTE EL MES DE AGOSTO.
 • RECOMENDACIÓN DE CONTACTAR A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS: recomendara realizar cualquier consulta o solicitud a través de la plataforma de consultas colegial, disponible en el panel de servicios de la web colegial.

En relación con las medidas anteriores, se recuerda que, conforme a lo comunicado en la circular nº 10 de 3 de junio de 2020, la atención presencial se realizará con cita previa concertada, ya que este sistema permite organizar mejor la atención presencial.

About the author

Comentarios pechados.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube