Estudo de arquitectura con sede en VIGO selecciona arquitecto/a para colaborar na redacción de todo tipo de proxectos.

Valorarase coñecementos en 3 D

Beca por 3 meses con posibilidades de incorporarse a empresa.

Interesados enviar C.V.  a lsa@coag.es