Imasgal. QGIS Intensivo (Nivel I y II)

6 Nov 2015

QGIS é un dos GIS de escritorio máis importantes no mundo das tecnoloxías geoespaciales. Baseado en código aberto, permítenos ter todas as capacidades de traballo con información espacial de forma gratuíta. QGIS dispón dunha interfaz moi coidada e estable, que nos permite traballar con arquivos vectoriales e raster de múltiples formatos, e a execución de análises simples pero tamén abordar tarefas complexas de investigación con datos georreferenciados.

QGIS (NIVEL I E II) ONLINE:
Modalidade: Online (40h webinar + 50h e-learning).
Datas de webinars:
– Nivel I: NOVEMBRO 20 V(t), 21 S(m), 27 V(t) e 28 S(m)
– Nivel II: DECEMBRO 04 V(t), 05 S(m), 11 V(t), 12 S(m)
Luns (L) | Martes (M) | Mércores (X) | Xoves (J) | Venres (V) | Sábados (S) Mañás (m) | Tardes (t)
Horarios das sesións webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h. Mañás (m) de 09:30 a 14:30
Duración do curso: de 19 de novembro a 28 de decembro
Material: Manuais, materiais complementarios.
Certificado de aproveitamento: Entregarase certificado de aproveitamento a aqueles alumnos que realicen todas as prácticas e obteñan unha nota de aprobado nas mesmas.

Prezos:
– Matrícula ordinaria 336 € 
– Prezo Colexiados* 303 € 
– Prezo desempregados e estudantes 266 €
* Prezo para colexiados do Ilustre Colexio Oficial Enxeñaría Geomática e Topografía (COIGT), do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFOGA), do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas de Galicia, do Colexio oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFOGA). Prezos non bonificables mediante a Fundación Tripartita.
** Cursos 100% bonificables a través da Fundación Tripartita.

OBXECTIVOS DO CURSO

NIVEL INICIACIÓN:
O alumno adquire os coñecementos en Sistemas de Información Xeográfica utilizando o software QGIS (software libre) para o traballo con datos vectoriales, creación de planos e análise espacial básico.
Clases nivel iniciación (webinars): Nas clases veranse as ferramentas máis importantes de QGIS, como poden ser a carga de datos, creación e edición cartográfica, simboloxía, creación de planos e análise espacial. Tamén se profundarán en conceptos xerais dos SIG así como nas fontes de Cartografía existentes para o seu uso tanto por descarga como por WMS (Catastro, PNOA, SIGPAC . Veranse as vantaxes de QGIS como software libre.

NIVEL INTERMEDIO:
Orientado á especialización en QGIS, mediante o uso de ferramentas avanzadas de edición e de análise, tanto raster como vectorial. Así mesmo capacitarase ao alumno para poder traballar con datos lidar na realización de modelos do terreo de alta resolución, e a publicación dos resultados na web mediante o uso de QGISCloud.
Clases nivel intermedio (webinars): Abarcaremos tarefas que nos permiten realizar un traballo completo con ferramentas dispoñibles en QGIS:
– Edición avanzada de elementos vectoriales.
– Georreferenciación de imaxes con QGIS.
– Análise raster avanzado con ferramentas de SAGA e QGIS.
– Traballo con datos LIDAR mediante ferramentas de LASTools.
– Automatización de tarefas mediante a construción de Modelos
– Publicación de información xeográfica mediante QGISCloud
Parte e-learning: Parte correspondente a 25h por nivel (total 50 h) xestionada mediante a plataforma de formación, onde o alumno realizará exercicios obrigatorios relacionados cos contidos impartidos na “clases”, estando tutorizado en todo momento polos docentes.

Máis información e insripción AQUÍ

……….

IMASGAL. QGIS INTENSIVO (NIVEL I Y II) (40h webinar + 50h e-learning)

QGIS es uno de los GIS de escritorio más importantes en el mundo de las tecnologías geoespaciales. Basado en código abierto, nos permite tener todas las capacidades de trabajo con información espacial de forma gratuita. QGIS dispone de una interfaz muy cuidada y estable, que nos permite trabajar con archivos vectoriales y raster de múltiples formatos, y la ejecución de análisis simples pero también abordar tareas complejas de investigación con datos georreferenciados.

QGIS (NIVEL I Y II) ONLINE
Modalidad: Online (40h webinar + 50h e-learning).
Fechas de webinars:
-Nivel I: NOVIEMBRE 20 V(t), 21 S(m), 27 V(t) y 28 S(m)
– Nivel II: DICIEMBRE 04 V(t), 05 S(m), 11 V(t), 12 S(m)
Lunes (L) | Martes (M) | Miércoles (X) | Jueves (J) | Viernes (V) | Sábados (S) Mañanas (m) | Tardes (t)

– Horarios de las sesiones webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h. Mañanas (m) de 09:30 a 14:30
– Duración del curso: de 19 de noviembre a 28 de diciembre
– Material: Manuales, materiales complementarios.
Certificado de aprovechamiento: Se entregará certificado de aprovechamiento a aquellos alumnos que realicen todas las prácticas y obtengan una nota de aprobado en las mismas.

Precios:

– Matrícula ordinaria 336€
– Precio Colegiados* 303€
– Precio desempleados y estudiantes 266€
* Precio para colegiados del Ilustre Colegio Oficial Ingeniería Geomática y Topografía (COIGT), del Colegio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFOGA), del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Galicia, del Colegio oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y del Colegio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFOGA). Precios no bonificables mediante la Fundación Tripartita.
** Cursos 100% bonificables a través de la Fundación Tripartita

OBJETIVOS DEL CURSO

NIVEL INICIACIÓN:
El alumno adquiere los conocimientos en Sistemas de Información Geográfica utilizando el software QGIS (software libre) para el trabajo con datos vectoriales, creación de planos y análisis espacial básico.
Clases nivel iniciación (webinars): En las clases se verán las herramientas más importantes de QGIS, como pueden ser la carga de datos, creación y edición cartográfica, simbología, creación de planos y análisis espacial. También se profundizarán en conceptos generales de los SIG así como en las fuentes de Cartografía existentes para su uso tanto por descarga como por WMS (Catastro, PNOA, SIGPAC …). Se verán las ventajas de QGIS como software libre.

NIVEL INTERMEDIO:
Orientado a la especialización en QGIS, mediante el uso de herramientas avanzadas de edición y de análisis, tanto raster como vectorial. Así mismo se capacitará al alumno para poder trabajar con datos lidar en la realización de modelos del terreno de alta resolución, y la publicación de los resultados en la web mediante el uso de QGISCloud.
Clases nivel intermedio (webinars): Abarcaremos tareas que nos permiten realizar un trabajo completo con herramientas disponibles en QGIS:
– Edición avanzada de elementos vectoriales.
–  Georreferenciación de imágenes con QGIS.
– Análisis raster avanzado con herramientas de SAGA y QGIS.
– Trabajo con datos LIDAR mediante herramientas de LASTools.
– Automatización de tareas mediante la construcción de Modelos
– Publicación de información geográfica mediante QGISCloud
Parte e-learning: Parte correspondiente a 25h por nivel (total 50 h) gestionada mediante la plataforma de formación, donde el alumno realizará ejercicios obligatorios relacionados con los contenidos impartidos en la “clases”, estando tutorizado en todo momento por los docentes.
Más información e insripción AQUÍ

Compartir