Publicacións

Presentación del libro “Edificio Fontán”

Presentación del libro “Edificio Fontán”

El próximo jueves 14 de julio a las 12 horas, en el Salón de Actos del propio Edificio Fontán, sito en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, tendrá lugar la presentación del libro "Edificio Fontán", que contará con la presencia y participación de algunos de...

read more

Resolución do recurso en impugnación da licitación do concello de Oleiros para adxudicar o contrato de servizos para contratar a redacción do proxecto e a dirección de obra dun centro multiusos en Bastiagueiro

Informase da Resolución adoptada polo Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia sobre o recurso especial en materia de contratación interposto polo COAG contra a licitación do Concello de Oleiros para a contratación do servizo para a redacción do...

read more