Presentación do libro “A vida entre a madeira. Cen anos de historia dos taboleiros derivados da madeira en España”

Presentación do libro “A vida entre a madeira. Cen anos de historia dos taboleiros derivados da madeira en España”

O CMD, en colaboración coa Fundacion Eduardo Pondal, presentará na sede desta última, o vindeiro 1 de abril, a partir das 17:00 horas, o libro “A vida entre a #madeira: cen anos de historia dos taboleiros derivados da madeira en España”, editado coa colaboración de XERA Axencia Galega da Industria Forestal e obra de Jaime Bermúdez, figura de referencia do sector da madeira en España e clave no desenvolvemento do mesmo. read more…

Disponible la publicación “Sistema de Información Urbana (SIU) 2021” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Disponible la publicación “Sistema de Información Urbana (SIU) 2021” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Esta publicación recoge una síntesis de los principales datos de planeamiento urbanístico incorporados en el Sistema de Información Urbana (SIU) del MITMA, correspondientes a 4.883 municipios españoles, en los que habitan 45,3 millones de personas, lo que representa el 95,6% del total y comprende el 100% de la población que reside en áreas urbanas. read more…

Resolución do recurso en impugnación da licitación do concello de Oleiros para adxudicar o contrato de servizos para contratar a redacción do proxecto e a dirección de obra dun centro multiusos en Bastiagueiro

Informase da Resolución adoptada polo Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia sobre o recurso especial en materia de contratación interposto polo COAG contra a licitación do Concello de Oleiros para a contratación do servizo para a redacción do proxecto e dirección de obra dun edificio multiusos en Bastiagueiro, que se pode consultar no seguinte ENLACE

En diia resolución estímase parcialmente o recurso do COAG e consecuentemente determinase a anulación dos pregos.

Fichas técnicas de estructuras

Fichas técnicas de estructuras

Durante los años 2006-2007, desde la Comisión de Asesoramiento Tecnológico se estuvieron elaborando unas fichas técnicas de estructuras que ahora queremos volver a compartir con todos los colegiados.

Pese a su indudable interés, deben ser usadas con cautela, pues algunas de ellas no cumplen con las disposiciones legales vigentes; aunque creemos que siguen siendo muy útiles.

read more…

Interpretación gráfica das Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia

Interpretación gráfica das Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia

Polo seu interese poñemos a vosa disposición este PDF coa interpretación gráfica das Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia. Trátase dun libro editado hai 10 anos en formato físico ao amparo dun convenio entre o COAG e o IGVS. A publicación pretende ser unha ferramenta útil que axude no proceso de interpretación das normas, sinxela de consultar e con interesantes ilustracións que facilitan a comprensión por todos, profesionais e persoas alleas ao mundo da arquitectura.

read more…

Guía tecnológica del arquitecto perito

Guía tecnológica del arquitecto perito

Está disponible para su descarga en la web de la Fundación Arquia, la publicación “Guía tecnológica del arquitecto perito | Todo lo que no es medir es opinar”, de la autora Débora Serrano García. read more…