Activa

Ofertas de emprego público nos concellos de Padrón e Fene

Ofertas de emprego público nos concellos de Padrón e Fene

·          FENE ANUNCIO da convocatoria e das bases do proceso selectivo para unha vacante de arquitecto/a (OEP 2022).  DOG 01/04/2024   BOE 06/04/2024 ·          PADRÓN RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2024, do Concello de Padrón (A Coruña), referente á convocatoria para...

read more
Ofertas de emprego público nos concellos de Padrón e Fene

Concello de Silleda – Unha praza de Arquitecto/a

No BOP-Pontevedra do 4 de marzo publícase o Anuncio da convocatoria procedemento de selección dun/ha técnico/a superior, mediante concurso en réxime de persoal funcionario interino para realizar funcións de Arquitecto/a. Enlace ao BOP-Pontevedra

read more
Ofertas de emprego público nos concellos de Padrón e Fene

Concello de Boborás – Unha praza de arquitecto/a

No DOG de 4 de marzo aparece o anuncio da convocatoria do proceso selectivo e as bases reguladoras dos procesos selectivos convocados polo Concello de Boborás derivados da oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización do persoal temporal ao amparo do...

read more
Ofertas de emprego público nos concellos de Padrón e Fene

Concello de Fene – Unha praza de Arquitecto/a

No BOP-A Coruña de 28 de febreiro, publícase o anuncio das Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a, correspondente a OEP do Concello de...

read more
Ofertas de emprego público nos concellos de Padrón e Fene

Concello de Padrón – Unha praza de arquitecto/a

No BOP-A Coruña de 12 de febreiro publícase o anuncio de Convocatoria do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de arquitecta/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta...

read more