Activa

Oferta de formación por beca FEUGA / FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA / FUAC

Estudio de arquitectura con sede en Santiago selecciona arquitecto/a para completar a súa formación. Funcións a desempeñar Desarrollo de proxectos baixo a supervisión de arquitecto. Ubicación do posto: Santiago de Compostela Número de vacantes 1 Tipo de contrato: Beca...

read more
Concello de Monterroso – aprobación das bases para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de urbanismo (arquitecto municipal)

Concello de Coirós – Praza de Arquitecto

No BOP A Coruña de 2 de novembro, aparece o anuncio da Convocatoria para a selección de funcionario, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Arquitecto, para a cobertura definitiva de praza incluída na (OEP 2022), por concurso- oposición. (media xornada)...

read more
Oferta de formación por beca FEUGA / FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA

Estudio de arquitectura con sede en Vigo selecciona arquitecto/a para completar a súa formación. Funcións a desempeñar Desarrollo de proxectos baixo a supervisión de arquitecto. Ubicación do posto: Vigo Número de vacantes 1 Tipo de contrato: Beca FEUGA Duración 6...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura ARQUITECTURAL S.L. con sede en VIGO selecciona arquitecto/a junior. Requisitos: Manexo de Autocad, Presto, BC3, Revit, Sketchup. Funcións a desempeñar: Todas as relacionadas cos proxectos desenvoltos polo estudo Posto ofertado: Asalariado...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

ALIA TASACIONES, S.A selecciona arquitecto/a para realizar tasacións na zona de Santiago de Compostela. Requisitos solicitados: Experiencia previa en tasacions e manexo do programa Taxa (de Borsan). Compromiso cos prazos de entrega. Capacidade de comunicación. Tipo de...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura en Pontevedra selecciona arquitecto/a autónomo para traballos en proxectos e dirección de obra. Coñecementos: Autocad, programas de medicións, CYPE instalacións, BIM e QGIS. Valorase experiencia. Incorporación inmediata. Interesados: C.V. a...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Santiago de Compostela selecciona arquitecto/a autónomo para traballos en proxectos de edificación e urbanismo Coñecementos: Autocad, Sketchup (ou programas de diseño 3D) e Microsoft Office. Valorarase coñecemento de outros programas...

read more