Activa

Oferta de emprego

Oferta de emprego

NORVENTO ENERXÍA con sede en LUGO, selecciona arquitecto/a para implantación de imaxen corporativa. Funcións: - Elaboración de todos os formatos necesarios para a implantación da imaxe corporativa en todos os soportes do grupo. - En colaboración cos deseñadores...

read more
Concello de Cee – Unha praza de Arquitecto/a

Concello de Cee – Unha praza de Arquitecto/a

No Boletín Oficial del Estado de 3 de xaneiro de 2024, publicouse a resolución do Concello de Cee referente á convocatoria para proveer unha praza de arquitecto/a, a cubrir mediante sistema de concurso-oposición en turno libre. O prazo de presentación de solicitudes...

read more
Concello de Cee – Unha praza de Arquitecto/a

Concello de Carral – 1 praza de arquitecto/a

No Boletín Oficial del Estado de 28 de decembro de 2023, publicouse a resolución do Concello de Carral referente á convocatoria para proveer varias prazas, entre as que se inclúe 1 praza de arquitecto/a, como persoal laboral fixo, a cubrir mediante sistema de concurso...

read more