Concello de Silleda – Unha praza de Arquitecto/a

5 Mar 2024

No BOP-Pontevedra do 4 de marzo publícase o Anuncio da convocatoria procedemento de selección dun/ha técnico/a superior, mediante concurso en réxime de persoal funcionario interino para realizar funcións de Arquitecto/a.

Enlace ao BOP-Pontevedra

Compartir