Concello de Monforte de Lemos – Unha praza de arquitecto/a

11 Mar 2024

No BOP-Lugo de 9 de marzo publícase o anuncio de aprobación das bases reguladoras do proceso selectivo para a provisión, como funcionario/a de carreira, dunha praza de arquitecto/a no Concello de Monforte de Lemos.

Enlace ao BOP-Lugo. 

Compartir