Relación de novidades de planeamento urbanístico publicadas no mes de Marzo de 2015 no Diario Oficial de Galicia, DOG, así como nos BOP de Pontevedra e Lugo

Planeamento_Marzo_2015

……….

Relación de novedades de planeamiento urbanístico publicadas en el mes de Marzo de 2015 en el Diario Oficial de Galicia, DOG, así como en los B.O.P. de Pontevedra y Lugo