Mesturas. Encontros internacionais de arquitectura Galicia – Portugal I. Rehabilitación. Intervencións no patrimonio

9 Out 2015

Galicia e o Norte de Portugal son territorios moi próximos, con linguas e culturas irmás, con orografías e climas similares, que nos últimos anos fortaleceron as súas relacións en moitos ámbitos, pero non no da arquitectura. Por elo,  as delegacións de Vigo e Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asumen o reto de organizar a primeira edición das xornadas “Mesturas. Encontros Internacionais de Arquitectura Galicia – Portugal”encontros que deben servir para dar a coñecer a arquitectura galega en Portugal e a portuguesa en Galicia, fomentando o intercambio de proxectos e experiencias e servindo de nexo de unión entre a arquitectura dos dous países que, a pesar da proximidade, é agora case inexistente. Os encontros tamén deben de ser un foro de debate que permita compartir puntos de vista sobre multitude de temas de interese común aos que a arquitectura e o urbanismo dan respostas diversas nas dúas beiras do Miño.
A primeira edición das xornadas “Mesturas, Encontros internacionais de arquitectura Galicia – Portugal”, iniciarase tomando como tema central o da “Rehabilitación. Intervenciones en el patrimonio” e celebrarase os próximos 29 de outubro e 5 e 12 de novembro nas cidades de Vigo e Pontevedra, contando coa participación de destacados arquitectos portugueses, que achegarán unha ampla visión sobre a situación da rehabilitación en Portugal. As xornadas teñen como comisarios aos arquitectos Jose Jorge Santos e Jose Carlos Mera (Santos – Mera arquitectos) de Galicia e Tiago do Vale de Portugal.

Díptico das xornadas

Dado que o aforo é limitado, é obligatoria a inscripción para poder asistir ás xornadas.

Máis información e inscrición nos seguintes enlaces:

Gravación

A gravación das xornadas estará dispoñible no seguinte enlace:

Mesturas. Encontros Internacionais de Arquitectura Galicia – Portugal
Gravación realizada por ArquitecturadeGalicia.

………

Galicia y el Norte de Portugal son territorios muy próximos, con lenguas y culturas hermanas, con orografías y climas similares, que nos últimos años fortalecieron sus relaciones en muchos ámbitos, pero no en el de la arquitectura. Por eslabón, las delegaciones de Vigo y Pontevedra del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asumen el reto de organizar la primera edición de las jornadas “Mesturas. Encuentros Internacionales de Arquitectura Galicia | Portugal”, encuentros que deben servir para dar a conocer la arquitectura gallega en Portugal y la portuguesa en Galicia, fomentando el intercambio de proyectos y experiencias y sirviendo de nexo de unión entre la arquitectura de los dos países que, a pesar de la cercanía, es ahora case inexistente. Los encuentros también deben de ser un foro de debate que permita compartir puntos de vista sobre multitud de temas de interés común a los que la arquitectura y el urbanismo dan respuestas diversas en las dos orillas del Miño.
La primera edición de las jornadas “Mesturas, Encuentros internacionales de arquitectura Galicia | Portugal”, se iniciará tomando como tema central lo de la “Rehabilitación. Intervenciones en él patrimonio” y se celebrará los próximos 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre en las ciudades de Vigo y Pontevedra, contando con la participación de destacados arquitectos portugueses, que acercarán una amplia visión sobre la situación de la rehabilitación en Portugal. Las jornadas tienen como comisarios a los arquitectos Jose Jorge Santos y Jose Carlos Mera (Santos – Mera arquitectos) de Galicia y Tiago del Bono de Portugal.

Díptico de las jornadas

Dado que el aforo es limitado, es obligatorioa la inscripción para poder asistir a las jornadas

Más información e inscripción en los siguientes enlaces:

Grabación

La grabación de las jornadas estará disponible en el siguiente enlace:

Mesturas. Encontros Internacionais de Arquitectura Galicia – Portugal
Grabación realizada por ArquitecturadeGalicia.

Compartir