Curso sobre licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas. Vigo. Cambio de datas.

26 Set 2018

Informamos do cambio de datas do curso “Licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas. Vigo”, que celebrarase finalmente os días 15 e 16 de outubro. Pólo tanto, a matrícula continuará aberta ata a data de inicio ou ata esgotar as prazas dispoñibles. 

Este curso pretende dar a coñecer unha visión xeral do réxime de intervención administrativa, tanto en obras como en actividades en base ás últimas modificacións lexislativas producidas. Afondarase sobre cuestións eminentemente prácticas, tanto desde o punto de vista xurídico como técnico, coas que se atopan os técnicos, tanto ao servizo da administración como no desenvolvemento da súa profesión libre, no seu traballo diario en materia de licenzas e comunicacións previas.

Vigo: 15 e 16 de outubro. Delegación de Vigo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Doutor Cadaval, 5. 36202 Vigo.
máis información e inscrición

……….

LICENCIAS, COMUNICACIONES PREVIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
Informamos del cambio de fechas del curso “Licencias, comunicaciones previas y otras autorizaciones administrativas, edición Vigo”, que se celebrará finalmente los días 15 y 16 de octubre. Por lo tanto, la matrícula continuará abierta hasta la fecha de inicio o hasta agotar las plazas disponibles.

Este curso pretende dar a conocer una visión general del régimen de intervención administrativa, tanto en obras como en actividades en base a las últimas modificaciones legislativas producidas. Se profundizará sobre cuestiones eminentemente prácticas, tanto desde el punto de vista jurídico como técnico, con las que se encuentran los técnicos, tanto al servicio de la administración como en el desarrollo de su profesión libre, en su trabajo diario en materia de licencias y comunicaciones previas.

Duración total: 12 horas

Vigo: 15 y 16 de octubre . Delegación de Vigo do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Doctor Cadaval, 5. 36202 Vigo.
más información e inscripción

 

 

Compartir