Carta do Decano explicando a modificación da Guía de tramitación de traballos profesionais e outras propostas da Xunta de Goberno a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 21 de decembro

20 Dec 2016

O Sr. Decano remite unha carta a todos/as colexiados/as do COAG trasladando as súas explicacións sobre a proposta de aprobación da “Guía de tramitación de traballos profesionais” e outros asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar mañá mércores 21 de decembro na Sede colexial.

Dita carta pode consultarse íntegramente no seguinte ENLACE

Lémbrase que a documentación relativa á modificación da “Guía de tramitación de traballos profesionais” e dos demais asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar o vindeiro 21 de decembro está dispoñible no apartado informativo sobre Xuntas Xerais do panel de servizos colexial, no seguinte ENLACE

El Sr. Decano remite una carta a todos/las colegiados/las del COAG trasladando sus explicaciones sobre la propuesta de aprobación de la “Guía de tramitación de trabajos profesionales” y otros asuntos a tratar en la Xunta General común a celebrar mañana miércoles 21 de diciembre en la Sede colegial.

Dicha carta puede consultarse íntegramente en el siguiente ENLACE

Se recuerda que la documentación relativa a la modificación de la “Guía de tramitación de trabajos profesionales” y de los demás asuntos a tratar en la Xunta General común a celebrar el próximo 21 de diciembre está disponible en el apartado informativo sobre Juntas Generales del panel de servicios colegial, en el siguiente ENLACE

Compartir