Oferta de formación por Beca

Oferta de formación por Beca

Estudo de arquitectura con sede en Vigo selecciona arquitecto/a para formación con beca FUAC / FEUGA Posto ofertado:  Arquitecto/a recen titulado para posto de formación. Funcions: Colaborar no desenrolo de proxectos en todas as súas fases. Duración: 3 meses con...
Oferta de formación por Beca

Oferta de formación por BECA

Estudo de arquitectura KNF, na cidade de VIGO, selecciona arquitecto/a ou estudiante con PFC para formación por beca FEUGA o FUAC. Tipo de contrato: Bolsa FEUGA-FUAC, con posibilidades de prórroga. Interesados: enviar C.V. e portfolio a: rrhh@knfgroups.com Valórase...
Oferta de formación por Beca

Oferta de formación por Beca

Estudio de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a  Ofrécese praza por Beca de 3 meses con posibilidade de prorroga para arquitecto/a recentemente titulado ou estudante de PFC con dispoñibilidade de incorporación inmediata e a xornada completa. Para coloborar na...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a Requisitos: Arquitect@ colexiad@ e dado de alta como autónomo/mutualista. Requírese experiencia previa de polo menos 3 anos en edificación, proxectos e dirección de obra, demostrable por medio de certificados de...