Oferta de formación por BECA

21 Feb 2020

Estudo de arquitectura KNF, na cidade de VIGO, selecciona arquitecto/a ou estudiante con PFC para formación por beca FEUGA o FUAC.

  • Tipo de contrato: Bolsa FEUGA-FUAC, con posibilidades de prórroga.
  • Interesados: enviar C.V. e portfolio a: rrhh@knfgroups.com
  • Valórase ter coñecementos de REVIT

Estudio de arquitectura KNF, en la ciudad de VIGO, selecciona arquitecto/a o estudiante con PFC, para formación por beca FEUGA o FUAC.

  • Tipo de contrato: Bolsa FEUGA-FUAC, con posibilidades de prórroga.
  • Interesados: enviar C.V. y portfolio a: rrhh@knfgroups.com
  • Se valora tener conocimientos de REVIT

Compartir