Informes técnicos de novidades normativas

12 Mar 2015

Publicados na web de normativa os Informes elaborados polo departamento técnico do COAG sobre as novidades introducidas polas seguintes normas:

– Real Decreto 876/2014. Regulamento Xeral de Costas do Estado
– Lei 10/2014. Accesibilidade en Galicia
– Lei 12/2014. Medidas fiscais e administrativas con modificación de diversas leis de Galicia
– Decreto 151/2014. Policía Mortuoria de Galicia
……….

Publicados en la web de normativa los Informes elaborados por el departamento técnico del COAG sobre las novedades introducidas por las siguientes normas:

– Real Decreto 876/2014. Reglamento General de Costas del Estado
– Ley 10/2014. Accesibilidad en Galicia
– Ley 12/2014. Medidas fiscales y administrativas con modificación de diversas leyes de Galicia
– Decreto 151/2014. Policía Mortuoria de Galicia

Compartir