Actualización de Utilidades COAG. Plan de Control de Calidade

2 Out 2023

Está dispoñible para todos aqueles colexiados con alta neste servizo,  o Plan de Control de Calidade actualizado a 29 de setembro de 2023, recollendo todas as novidades lexislativas publicadas dende a actualización anterior de 22 de maio de 2019. Descarga.

Normativa de obrigado cumprimento estatal e autonómico de Galicia

ESTATAL

 1. ACTIVIDADE PROFESIONAL
 2. ABASTECEMENTO DE AUGA, VERTEDURA E DEPURACIÓN
 3. ACCIÓNS NA EDIFICACIÓN
 4. ACTIVIDADES RECREATIVAS
 5. ILLAMENTO TÉRMICO
 6. ILLAMENTO ACÚSTICO
 7. APARELLOS ELEVADORES
 8. APARELLOS A PRESIÓN
 9. AUDIOVISUAIS, ANTENAS E TELECOMUNICACIÓNS
 10. BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS
 11. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN E AUGA QUENTE SANITARIA
 12. MARCADORAS POSTAIS
 13. CEMENTOS
 14. CIMENTACIÓNS
 15. COMBUSTIBLES
 16. CONSUMIDORES
 17. CONTROL DE CALIDADE
 18. CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIÓNS
 19. ELECTRICIDADE E ILUMINACIÓN
 20. ENERXÍA SOLAR E ENERXÍAS RENOVABLES
 21. ESTATÍSTICA
 22. ESTRUTURAS DE ACEIRO
 23. ESTRUTURAS DE FÁBRICA
 24. ESTRUTURAS DE FORXADOS
 25. ESTRUTURAS DE FORMIGÓN
 26. ESTRUTURAS DE MADEIRA
 27. FONTANARÍA
 28. HABITABILIDADE
 29. INSTALACIÓNS ESPECIAIS
 30. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
 31. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 32. PROXECTOS
 33. RESIDUOS
 34. SEGURIDADE E SAÚDE
 35. VIDRIERÍA

 

AUTONÓMICA DE GALICIA

 1. ACTIVIDADE PROFESIONAL
 2. ABASTECEMENTO DE AUGA, VERTEDURA E DEPURACIÓN
 3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
 4. ILLAMENTO ACÚSTICO
 5. APARELLOS ELEVADORES
 6. BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS
 7. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN E AUGA QUENTE SANITARIA
 8. COMBUSTIBLES
 9. CONSUMO
 10. CONTROL DE CALIDADE
 11. ELECTRICIDADE E ILUMINACIÓN
 12. ESTATÍSTICA
 13. HABITABILIDADE
 14. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
 15. PROXECTOS
 16. RESIDUOS
 17. SEGURIDADE E SAÚDE
 18. USOS EN XERAL
 19. USO DE VIVENDA
 20. USOS DIFERENTES A VIVENDA
 21. URBANISMO E PLANEAMENTO ESTATAL E GALEGO

 

Compartir