Resultado do proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción dun informe técnico de valoración de 3 parcelas en solo urbano para tramitación de expedientes ante o Xurado de Expropiación de Galicia

16 Out 2020

En relación coa convocatoria realizada na Circular 24 2020, dun proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción de un informe técnico de valoración de tres parcelas, indícase que se pode consultar o resultado final a continuación:

Rematado o prazo de inscrición, recibíronse as candidaturas dos equipos liderados polos seguinte arquitectos responsables, que se refiren por orde de presentación:

 1. Miguel Varela de Ugarte, colexiado nº 2832
 2. Francisco Javier Corredoira Isasi, colexiado nº  1043
 3. Encarnación Ruth Varela Rodríguez, colexiada nº 3192
 4. Gerardo Pérez López, colexiado nº 3234
 5. Javier Rodríguez Seoane, colexiado nº 4450
 6. Jesús María Alonso Fernández, colexiado nº 2831
 7. Daniel Rodríguez Sánchez, colexiado nº 2433
 8. Ana Canal Montes, colexiada nº 4155
 9. Evelio E. Sánchez Juncal, colexiado nº 3242
 10. Ana Mª Pardo Lorenzo, colexiada nº 2673
 11. Xulio Álvarez García, colexiado nº 1287
 12. Asorey Arquitectura S.L.P. Rexistrado nº 20055
 13. Julio L. de Miguel Castro, colexiado nº 2105
 14. Noelia García Abelenda, colexiada nº 4666
 15. Mª Belén Lamas Pardo, colexiada nº 2778
 16. Alejandro Iglesias Alonso, colexiado nº 4369
 17. Evaristo Lameiro Sánchez, colexiado nº 3363
 18. Rafael Rodríguez Varela, colexiado nº 3431

Revisada a documentación aportada polos participantes presentados, anulouse unha candidatura ao non cumprir os requisitos da convocatoria.

Conforme se indica na convocatoria, a selección dos candidatos para realizar as tarefas indicadas, realizouse por sorteo. O sorteo realizouse cunha aplicación informática que utiliza o algoritmo «Fisher-Yates», o cal xera unha permutación aleatoria sobre un conxunto finito de elementos dando como resultado un listado.

Como consecuencia do sorteo estableceuse a seguinte orden de prelación:

 1. Francisco Javier Corredoira Isasi, colexiado nº 1043
 2. Evaristo Lameiro Sánchez, colexiado nº 3363
 3. Daniel Rodríguez Sánchez, colexiado nº 2433
 4. Rafael Rodríguez Varela, colexiado nº 3431
 5. Encarnacion Ruth Varela Rodríguez, colexiada nº 3192
 6. Alejandro Iglesias Alonso, colexiado nº 4369
 7. Miguel Varela de Ugarte, colexiado nº 2832
 8. Julio L. de Miguel Castro, colexiado nº 2105
 9. Javier Rodríguez Seoane, colexiado nº 4450
 10. ASOREY ARQUITECTURA S.L.P., rexistrado nº 20055
 11. Ana Mª Pardo Lorenzo, colexiada nº 2673
 12. Ana Canal Montes, colexiada nº 4155
 13. Gerardo Pérez López, colexiado nº 3234
 14. Xulio Álvarez García, colexiado nº 1287
 15. Noelia García Abelenda, colexiada nº 4666
 16. Mª Belén Lamas Pardo, colexiada nº 2778
 17. Jesús María Alonso Fernández, colexiado nº 2831
 18. Evelio E. Sánchez Juncal, colexiado nº 3242

De esta relación, enviáronse os catro primeiros candidatos.

Compartir