Oferta de emprego

13 xuñ 2023

Empresa especializada no sector da enxeñaría, a arquitectura e a planificación selecciona arquitecto/a para Galicia con funcions de Coordinador de Seguridade e Saude.

Funcións a realizar:  Coordinador de Seguridade e Saude.

Requisitos: 2 anos de experiencia en obra. Manexo avanzado dos seguintes softwares: AutoCAD. Paquete Office.  Presto. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Proactividad no traballo. Ambición profesional para traballar nun equipo multidisciplinar. Capacidade organizativa e de traballo en equipo.

Tipo de contrato: Autónomo.

Interesados: enviar C.V. a rrhh@inespro.es 

Compartir