Concello de Santiago de Compostela | Unha praza de arquitecto/a

1 Out 2018

No DOG de 1 de outubro, aparece o anuncio de convocatoria para a provisión de varias prazas incluídas nas ofertas de emprego correspondentes aos anos 2015, 2016 e 2017 do concello de Santiago de Compostela, entre as que figura unha praza de arquitecto/a.

Nos boletíns oficiais da provincia da Coruña do 13 de outubro de 2017 (correccións de erros do 7 de febreiro e do 17 e 27 de xullo de 2018), do 22 de marzo de 2018 (corrección de erros do 10 de xullo de 2018) e do 30 de xullo de 2018 publícanse as bases da convocatoria das seguintes prazas das ofertas de emprego do concello dos anos 2015, 2016 e 2017:

– ..//..

– Unha praza de arquitecto, quenda libre.

– ..//..

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir