Concello de Padrón – Unha praza de arquitecto/a

15 Feb 2024

No BOP-A Coruña de 12 de febreiro publícase o anuncio de Convocatoria do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de arquitecta/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público.

Enlace ao BOP.

Compartir