Premios Gran de Area 2020: fallo do xurado

9 Nov 2020

Conforme á convocatoria realizada na circular 20/2020, un total de 69 propostas foron presentadas á edición 2020 dos Premios Gran de Area. O xurado da presente edición emitiu o seu fallo polo cal destaca 15 das candidaturas presentadas.

O xurado para a avaliación das obras presentadas, estivo composto polas seguintes persoas:

 • D. Rafael Castro Armesto, Presidente da Delegación en Ourense do COAG.
 • D. Anselmo Villanueva Peón, Presidente da Delegación en Pontevedra do COAG.
 • D. Manuel Martínez Carazo, Presidente da Delegación en Vigo do COAG.
 • Dona Berta Peleteiro Varela, colexiada da Delegación de Ourense seleccionada pola Xunta Directiva de Ourense.
 • Dona Ana Isabel Couto Pérez, colexiada da Delegación de Pontevedra seleccionada pola Xunta Directiva de Pontevedra.
 • Dona José Javier Villacé Rodríguez, colexiado da Delegación de Vigo seleccionado pola Xunta Directiva de Vigo
 • D. María Sonia López Calvo, colexiada seleccionada entre os premiados nos Premios “Gran de Area” en edicións anteriores, consensuado polas tres Delegacións.
 • D. Abel Mares González, en calidade de Secretario da Delegación de Ourense do COAG, que actúa como secretario do Xurado, con voz pero sen voto.

Trala revisión das 69 obras presentadas o Xurado quere resaltar o bo facer dos arquitectos e demais axentes que os acompañaron durante todo o proceso para acadar a calidade da que gozan todas as candidaturas. Ademais, fan fincapé nese “Gran de Area” que aportan ditas obras á arquitectura pero sobre todo á sociedade, e máis na situación que nos atopamos.

FALLO

O xurado acordou destacar as seguintes obras presentadas polos autores indicados:

 • REFORMA INTERIOR DE UNHA VIVENDA, REESTRUCTURACIÓN DE CUBERTA E LIMPEZA DE FACHADA. Rúa Gamboa 10, 36202 Vigo
  EVA MARIA CASTRO ALVAREZ (3113) | LUCIANO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ (4338) | MIGUEL ESTÉVEZ GÓMEZ (4339)
 • ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA EXPLANADA DEL HORIZONTE. O Rosal MARÍA FANDIÑO IGLESIAS (4881)
 • REHABILITACIÓN DE VIVIENDA. Plaza Pescadores 4, 36202 Vigo
  ALFONSO PENELA FERNANDEZ (680)
 • VIVIENDA UNIFAMILIAR Polígono 11 Parcela 620 Manguela, Cangas
  ALFONSO PENELA FERNANDEZ (680)
 • REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA LOS NUEVOS JUZGADOS DE TUI Plaza de Galicia s/n 36700 Tui
  2C ARQUITECTOS S.L.P. (30036) | ANGEL CID CARBALLO (1531)
 • REHABILITACIÓN DE INMOBLE PARA UNHA VIVENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA Rúa do Vilar 3, Ourense
  ESTEFANÍA VÁZQUEZ MÜLLER COL. 3587 | ROI FEIJOO REY COL. 3637
 • BERBÉS UVIGO Vigo
  ELIZABETH ABALO DÍAZ (2179) | GONZALO ALONSO NÚÑEZ (2269)
 • OCHD WORKSPACE Irmandiños 8, Baixo, Vigo
  MIGUEL MEIJIDO BEIRO (4943)
 • APARTAMENTO E TRÍPLEX EN RÚA SANTIAGO, VIGO Rúa Santiago 5, 36202 Vigo
  ÓSCAR ANDRÉS QUINTELA (2095) | IVÁN ANDRÉS QUINTELA (3493) | ARROKABE  ARQUITECTOS SLP (20210)
 • REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS Rúa Pez 9, 36202 Vigo
  ALBERTO QUINTANS ARRONDO (2924) | CRISTINA MARGARITA ANSEDE VIZ (3010)
 • REHABILITACIÓN DE PISO EN EL PASEO DE ALFONSO, VIGO Paseo de Alfonso, Vigo
  ALBERTO QUINTÁNS ARRONDO COL.2924 | CRISTINA ANSEDE VIZ COL.3010
 • REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE OURENSE COMO ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL Rúa Emilia Pardo Bazán 45, 32004 Ourense
  XOSÉ MANUEL CASABELLA LÓPEZ (104) | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RAÍDO (2268)
 • PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA CONTORNA DO PETO DE ÁNIMAS DE PIÑEIRO. GONDOMAR Piñeiro, Peitieiros. Gondomar
  SANTOS VILA GONZÁLEZ (4464)
 • REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIÓN PARA CAFÉ EN EL
  PEPCHAB. BAIONA Diego Carmona Pérez nº 19. 36393 Baiona
  ANGEL JAIME SANTORIO CUARTERO (2883)
 • CASA AMÉRICA Río Negro, Nigrán
  JORDI CASTRO ANDRADE (3210) | MARÍA GONZÁLEZ FERRO (3087)

DOCUMENTACIÓN

Pódense consultar as obras presentadas e premiadas no seguinte ENLACE

Compartir