Contratación da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cee

9 Mar 2018

No BOP-A Coruña de 9 de marzo anúnciase a contratación dos servizos consistentes na redacción do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cee.

PRAZO E PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS: quince días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación do último anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña ou perfil do contratante (www.cee.gal).

Enlace ao anuncio.

Enlace ao perfil do contratante.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir