Concello de Sarria. Proxecto de execución de reconstrucción dun edificio nas rúas Calvo Sotelo – Matías López de Sarria

2
Posted by / 26 febrero 2018 / Categories: Concursos / 2 Comments

No BOP-Lugo de 26 de febreiro aparece a convocatoria para a adxudicación dos Servizos de redaccion do proxecto de execucion, (incluido estudio de seguridade e saude e visado oficial), coordinacion de seguridade e saude durante a elaboracion do proxecto, direccion de obra e direccion de execucion material e coordinacion en materia de seguridade e saude da reconstruccion de edificio sito na rúa Calvo Sotelo, 70-Matías López, 58 de Sarria.

Presentación de proposicións : No prazo de OITO (8 DIAS) naturais ( artigo 112.1.b do TRLCSP) contados a partires do seguinte á derradeiro publicación no BOP de Lugo.

ENLACE ao anuncio no BOP.

ENLACE aos pregos.

 

About the author
2 comentarios
 • Beatriz Sierra dice:

  No tiene sentido, 12000 € para el proyecto de ejecucion y direccion de obra de un edificio de 24 viviendas de 2 sotanos y 7 plantas?? Me parece o que hay un error o que es una tomadura de pelo

 • XOSÉ CEFERINO CASTRO MARTÍNEZ dice:

  O orzamento base de licitación: Establécese como prezo tipo de licitación a cantidade máxima de
  14.773,38 €, IVE incluído.
  Estes datos son correctos? Non parecen corresponderse co obxecto do contrato: «SERVIZOS DE REDACCION DO PROXECTO DE
  EXECUCION,(INCLUIDO ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE E VISADO OFICIAL), COORDINACION DE SEGURIDADE E
  SAUDE DURANTE A ELABORACION DO PROXECTO, DIRECCION DE OBRA E DIRECCION DE EXECUCION MATERIAL E
  COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE DA » RECONSTRUCCION DE EDIFICIO SITO NA RUA CALVO
  SOTELO,70-MATIAS LOPEZ 58 DE SARRIA «

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube