Concello de Sarria. Proxecto de execución de reconstrucción dun edificio nas rúas Calvo Sotelo – Matías López de Sarria

26 Feb 2018

No BOP-Lugo de 26 de febreiro aparece a convocatoria para a adxudicación dos Servizos de redaccion do proxecto de execucion, (incluido estudio de seguridade e saude e visado oficial), coordinacion de seguridade e saude durante a elaboracion do proxecto, direccion de obra e direccion de execucion material e coordinacion en materia de seguridade e saude da reconstruccion de edificio sito na rúa Calvo Sotelo, 70-Matías López, 58 de Sarria.

Presentación de proposicións : No prazo de OITO (8 DIAS) naturais ( artigo 112.1.b do TRLCSP) contados a partires do seguinte á derradeiro publicación no BOP de Lugo.

ENLACE ao anuncio no BOP.

ENLACE aos pregos.

 

Compartir