Os motivos da impugnación son algúns criterios de valoración das propostas e o importe do seguro esixido ao eventual adxudicatario.

Enlace ao texto do recurso