Vivienda unifamiliar en Reboira. Vilarmaior

24 Abr 2014

Enrique Blanco+Patricia Sabín

Pequena vivenda unifamiliar, que se incrusta no terreo onde se constrúe. Un fogar sinxelo e luminoso, con materiais duros ó uso e amables ó trato.

Pequeña vivienda unifamiliar, que se incrusta en el terreno donde se construye. Un hogar sencillo y luminoso, con materiales duros al uso y amables al trato.

Obra
Vivienda unifamiliar

Situación
Chousa de Arriba da Casa, Pª de Reboira. Vilarmaior – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
SABIN-BLANCO arquitectos. Enrique Blanco Lorenzo (2203), Patricia Sabín Díaz (2204)

Colaboradores
Rebeca Blanco Lorenzo (arquitecto técnico, graduado en Ingeniería de la Edificación)

Año
2011

Os clientes chegaron a nós porque aspiraban a unha “casa cúbica”.

Atendendo á topografía da súa parcela, e lembrando a Bernard Rudofsky propuxémoslles unha “casa soterrada”, que se aproveitaría da orientación e o seu privilexiado entorno.

A idea de vivenda soterrada é primixenia: realizar un oco no cal atopar acubillo. A pendente era cómplice e as súas necesidades básicas. Tiñamos que acadar, ademais, traballar coa luz, garantindo esta en todos os cuartos. De aí xurdiu a aparición dos patios traseiros que, ademais, permiten ver a roca na que se crava. A auga mirando ó oeste e a terra ó leste. A cuberta volvería ser do campo, facendo que o volume desapareza dende a parte alta da parcela.

Los clientes llegaron a nosotros porque aspiraban a una “casa cúbica”.

Atendiendo a la topografía de su parcela, y recordando a Bernard Rudofsky les propusimos una “casa soterrada”, que se aprovecharía de la orientación y su privilegiado entorno.

La idea de vivienda soterrada es primigenia: realizar un hueco en el cual encontrar cobijo. La pendiente era cómplice y sus necesidades básicas. Teníamos que conseguir, además, trabajar con la luz, garantizando esta en todos los cuartos. De ahí surgió la aparición de los patios traseros que, además, permiten ver la roca en la que se clava. El agua mirando al oeste y la tierra al este. La cubierta volvería a ser del campo, haciendo que el volumen desaparezca desde la parte alta de la parcela.

0069 vivienda reboira vilarmaior 04

Como se fora unha roca cravada no terreo, a tosquedade dunha sólida estrutura de formigón abuxardado, contrastará cos espazos interiores precisos e luminosos. Os patios para os estíos e a calidez dos seus materiais. O formigón permite ser estrutura, acabado, así como diferentes tratamentos. Decidimos utilizalo abuxardado ó exterior, dun xeito máis rudo, e sen este tratamento nos espazos exteriores cubertos.

Moita inercia térmica, xeotermia para calefactar, ventilación cruzada e materiais duros para usar e amables de tratar.

Pouco que ensinar pero moitas oportunidades que vivir…

Como si fuera una roca clavada en el terreno, la tosquedad de una sólida estructura de hormigón abujardado, contrastará con los espacios interiores precisos y luminosos. Los patios para los veranos y la calidez de sus materiales. El hormigón permite ser estructura, acabado, así como diferentes tratamientos. Decidimos utilizarlo abujardado al exterior, de una manera más ruda, y sin este tratamiento en los espacios exteriores cubiertos.

Mucha inercia térmica, geotermia para calefactor, ventilación cruzada y materiales duros para usar y amables de tratar.

Poco que enseñar pero muchas oportunidades que vivir …

memoria, planos y fotografías – Enrique Blanco+Patricia Sabín

0069 vivienda reboira vilarmaior 09

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir