Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

22 Nov 2021

Estudo de arquitectura Espaciob12Arquitectos con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a para colaborar na redacción de proxectos e apoio en labores de dirección de obra.

Valórase coñecementos de Autocad, Presto ou similar e Sketchup.

Requisitos: Residencia en Vigo ou alrededores.
Tipo de contrato: Beca FUAC/FEUGA – 1 ano de duración.

Interesados: C.V.  e portfolio a espaciob12arquitectos@gmail.com 

Compartir