Oferta de emprego

29 Xan 2017

(só ata o: 31.03.2017)

AESVAL LÓXICA DE VALORACIÓNS, S.A, sociedade homologada polo Banco de España, situada en Oviedo, realiza unha oferta para ARQUITECTO TASADOR EXTERNO.

Descrición do posto: Arquitecto tasador externo para valoración de bens inmobles de tipoloxía variada, pisos, vivendas unifamililares encostadas ou illadas, parcelas, etc. na provincia de Lugo.

Requisitos:
– Experiencia de polo menos tres anos na realización de tasacions e peritacions
– Dispoñibilidade para viaxar pola provincia de Lugo.
– Coñecementos requiridos: cursos específicos de valoracións hipotecarias, informática: windows, Taxa 2012 de Borsan, Intenet.
– Profesional autónomo que conte cos medios necesarios: vehículo propio, computador, alta en internet, cámara dixital, fax, móbil, escaner.Tipo de contrato: contrato de colaboración con profesional autónomo. Retribución variable segundo o número de valoracións realizadas en cada caso.Interesados remitir candidaturas a servicioscentrales@aesval.es ata o 31 de marzo de 2017.

(solo hasta el 31.03.2017)
AESVAL LÓGICA DE VALORACIONES, S.A, sociedad homologada por el Banco de España, ubicada en Oviedo, realiza una oferta para ARQUITECTO TASADOR EXTERNO.
Descripción del puesto: Arquitecto tasador externo para valoración de bienes inmuebles de tipología variada, pisos, viviendas unifamililares adosadas o aisladas, parcelas, etc. en la provincia de Lugo.
Requisitos:
– Experiencia de al menos tres años en la realización de tasaciones y peritaciones 
– Disponibilidad para viajar por la provincia de Lugo.
– Conocimientos requeridos: cursos específicos de valoraciones hipotecarias, informática: windows, Tasa 2012 de Borsan, Intenet.
– Profesional autónomo que cuente con los medios necesarios: vehículo propio, ordenador, alta en internet, cámara digital, fax, móvil, escaner.
Tipo de contrato: contrato de colaboración con profesional autónomo. Retribución variable según el número de valoraciones realizadas en cada caso.
Interesados remitir candidaturas a servicioscentrales@aesval.es hasta el 31 de marzo de 2017.

Compartir