Aplicación informatica para a elaboración dos Informes de Avaliación de Edificios

1 Xullo 2021

00A Xunta de Galicia habilitou un portal web con información en relación co Informe de Avaliación do Edificio (IAE), no que, entre outras cuestións, está dispoñible a aplicación informatica que se deberá empregar para elaborar os IAE.

Compartir