Reorganización de servizos colexiais durante o verán 2021. Atención presencial do 5 de xullo ao 1 de outubro.

0
Posted by / 5 julio 2021 / Categories: Circulares, coag, Horario, Horario_activo, Publicada en Portada / -

Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 6/2021 de 17 de xuño, adoptou o acordo de aprobar a proposta da secretaría de reorganización de servizos colexiais durante o verán 2021, que se pode consultar na circular 12/2021. Conforme ao devandito acordo, informase que, entre outras cuestións, a atención presencial das oficinas colexiais entre o 5 de xullo e o 1 de outubro realizarase os luns, mércores e venres.

Neste sentido, a ATENCIÓN PRESENCIAL DAS OFICINAS COLEXIAIS, entre o 5 de xullo e o 1 de outubro realizarase conforme ás seguintes indicacións:

 1. A ATENCIÓN PRESENCIAL REALIZARASE PREFERENTEMENTE CON CITA PREVIA CONCERTADA.
 2. Establecer que as oficinas colexiais de Ourense, Pontevedra e Ferrol terán atención presencial un único día á semana nos períodos que se indican:

a. Ourense do 1 ao 16 de xullo (ambos inclusive), a atención presencial producirase os seguintes días:

  • Mércores 7 de xullo.
  • Mércores 14 de xullo.

b. Pontevedra do 16 ao 27 de agosto (ambos inclusive), a atención presencial producirase os seguintes días:

  • Mércores 18 de agosto.
  • Mércores 25 de agosto.

c. Ferrol do 2 ao 20 de agosto (ambos inclusive) e do 11 ao 15 de outubro (ambos inclusive), a atención presencial producirase os seguintes días:

  • Mércores 4 de agosto.
  • Mércores 11 de agosto.
  • Mércores 18 de agosto.
  • Mércores 13 de outubro.

3. Establecer días sen atención presencial en cada delegación entre o 5 de xullo e o 1 de outubro, segundo as circunstancias específicas de cada unha, o que será determinado pola Secretaria colexial. Neste sentido, establécense os seguintes días sen atención presencial, que poderán ser revisados pola Secretaría colexial, nas oficinas que se refiren:

  1. A Coruña: martes e xoves. Atenderá os luns, mércores e venres.
  2. Lugo: martes e xoves. Atenderá os luns, mércores e venres.
  3. Ourense: martes e xoves. Atenderá os luns, mércores e venres, excepto do 1 ao 16 de xullo (ambos inclusive), nos que a atención presencial realizarase conforme ao indicado no punto anterior.
  4. Pontevedra: martes e xoves. Atenderá os luns, mércores e venres, excepto do 16 ao 27 de agosto (ambos inclusive), nos que a atención presencial realizarase conforme ao indicado no punto anterior.
  5. Vigo: martes e xoves. Atenderá os luns, mércores e venres.
  6. Santiago: martes e xoves. Atenderá os luns, mércores e venres.
  7. Ferrol: martes e xoves. Atenderá os luns, mércores e venres, excepto do 2 ao 20 de agosto (ambos inclusive) do 11 ao 15 de outubro (ambos inclusive), nos que a atención presencial realizarase conforme ao indicado no punto anterior.

4. Suspender os servizos de Biblioteca e LibrosCOAG durante o mes de agosto.

5. Recomendación de contactar co COAG a través da plataforma de consultas, para non sobrecargar ao persoal de atención telefónica.

About the author

Comentarios pechados.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube