Recurso contra a instrución do Concello da Coruña delimitadora de competencias legais para proxectar obras para cambios de uso en edificios existentes

22 Dec 2021

Tal e como se anuncia na circular 22 2021, o Colexio interpuxo recurso contra a instrución do Concello da Coruña para delimitar as competencias legais para proxectar obras para cambios de uso en edificios existentes, na tramitación das licenzas urbanísticas.

Máis información na Circular 22 2021.

Compartir