Oferta de emprego.

10 Abr 2024

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP selecciona arquitecto/a asalariado con sede en Arteixo, para formar parte do equipo redactor de proxectos en todas as súas fases .

Buscamos un/a Arquitecto/a profesional, creativo/a, cun bo coñecemento técnico, motivado/a e con ganas de incorporarse ao equipo de edificación para levar a cabo proxectos de diferentes tipoloxías e escalas en Galicia

Valórase positivamente a participación na redacción de proxectos e direccións de obra. Habilidade traballando en equipo. Coñecemento da normativa vixente e aplicable
Coñecemento do proceso de obtención de licenzas de obras
Dominio de AutoCAD e de Revit
Dominio do castelán e inglés (falado e escrito)
Dominio de Adobe Creative Cloud (InDesign, Photoshop, Illustrator, etc)
Bo coñecemento de Sketchup ou Rhinoceros 3D

Localidade: Arteixo

Tipo de contrato: asalariado.

web: https://www.batlleiroig.com/es/

Interesados: rrhh@batlleiroig.com

 

Compartir