Emprego

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura con sede en OURENSE, selecciona arquitecto/a Funcións: Desenrolo de proxectos Requisitos: Non se require experiencia. Posto ofertado: Asalariado - salario según valía Interesados: Enviar C.V. e PORTFOLIO a victorgrandenieto@gmail.com

read more
Concello de Betanzos, unha praza de Arquitecto

Concello de Ponte Caldelas – Unha praza de arquitecto/a

No BOE de 17 de outubro publícase a Resolución de 6 de setembro de 2023, do Concello de Ponte Caldelas (Pontevedra), referente á convocatoria para proveer unha praza de arquitecto/a. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o...

read more
Concello de Betanzos, unha praza de Arquitecto

Concello de Allariz – unha praza de arquitecto/a

No DOG de 9 de outubro aparece o anuncio do Concello de Allariz de convocatoria para proveer varias prazas, entre as que figura unha praza de arquitecto/a, tempo parcial 50 %, do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Cueto y López S.L. selecciona 3 postos de arquitecto/a perito de seguros para a provincia de Pontevedra, Ourense e A Coruña Funcións: Todo o relativo a peritación e valoración de siniestros. Requisitos: Preferiblemente menor de 35 anos. - Valorase formación e...

read more
Oferta de formación por beca e asalariado/a

Oferta de formación por beca e asalariado/a

Estudo de arquitectura con sede en Ferrol, selecciona arquitecto/a para cubrir 2 postos de traballo. Beca FEUGA/FUAC  Funcións a desempeñar: Desenvolvemento de proxectos, baixo a supervisión de arquitecto. Duración: 12 meses con posibilidade de contrato. Asalariado _...

read more
Oferta de emprego.

Oferta de emprego.

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña selecciona arquitecto/a asalariada Funcións a realizar: - Proxectos de edificacións. Requisitos: Mínimo de 2 anos de experiencia en estudo Tipo de contrato: Asalariado - 1 ano. Interesados: C.V. a...

read more
Oferta de emprego.

Oferta de emprego.

Estudio de arquitectura con sede en Vigo selecciona arquitecto/a asalariada Funcións a realizar: - Desenvolvemento de proxectos Requisitos: Manexo de programas informáticos - programas 3D Tipo de contrato: Asalariado - presencial - 4 meses. Interesados: C.V. a...

read more
Oferta de emprego.

Oferta de formación por Beca FEUGA

Estudo de arquitectura As Built Arquitectura con sede en Ferrol selecciona arquitecto/a para formación por beca FEUGA Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Coñecementos:Valóranse coñecementos de modelado 3D (Sketchup) e en algún programa de...

read more