Emprego

Provisión da vacante dunha praza de arquitecto/a (titulado/a superior) na Delegación de Lugo

Provisión da vacante dunha praza de arquitecto/a (titulado/a superior) na Delegación de Lugo

Infórmase que a actual arquitecta de visado da delegación de Lugo, causará baixa como empregada o vindeiro 30 de maio, con motivo da súa xubilación. En relación con este asunto, a Xunta de Goberno, na súa sesión 5/2022 de 5 de maio, adoptou o acordo de abrir o proceso para cubrir a vacante na Delegación de Lugo da praza de arquitecto/a (titulado/a superior) que presta as funcións de arquitecto/a da área técnica colexial (Arquitecto/a de Visado, Asesoramento, formación…) con desprazamentos periódicos necesarios ás delegacións colexiais. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en VIGO selecciona arquitecto/a colaborador externo para traballo por 3 meses read more…

Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura sito en NIGRAN (Pontevedra),  selecciona arquitecto/a asalariado para traballos do estudo. read more…

Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

Oferta de emprego

Salgado e Liñares arqutectos, estudo sito en Ames,  selecciona arquitecto/a autónomo para traballos do estudo. read more…

Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

Oferta de emprego

CULDESAC CUSTOM SL empresa con sede en VALENCIA,  selecciona arquitecto/a especialista en desarrollo técnico mobiliario para traballar parcialmente en A Coruña. read more…