Oferta de emprego

7 Feb 2024

COHISPANIA, S.A. selecciona 2 Tasadores para a zona de Lugo e Viveiro _ Ribadeo.

Funcions a desempeñar: Realización de todo tipo de valoracións inmobiliarias (Vivendas, Locais, Oficinas, Naves, etc) conforme ao ECO/805/2003 ou sen sujeción a esta. Cumprimento estrito de prazos na realización dos encargos de valoración

Lug
Tipo de contrato: autónomo
Requisitos: 3 años de experiencia demostrable en realización de tasacions ECO/805/2003. Non se require exclusividade
Conocimientos: Manexo da aplicación TASA de Borsan
Documentación a enviar: Interesados enviar curriculum, indicando exclusivamente a súa experiencia en tasacions, colaboración con outras sociedades de tasación e coñecemento do manexo do programa Taxa de Borsan.
Lugar de envío: documentacion@cohispania.com

Compartir