Infórmase que, segundo se indica na Circular 30 2020, está aberto o prazo para a configuración da colexiación para o exercicio 2021, que rematará o 24 de xaneiro.

Pode atoparse máis información no seguinte ENLACE.


Apertura del plazo para la configuración de la colegiación 2021

Se informa que, según se indica en la Circular 30 2020, está abierto el plazo para la configuración de la colegiación para el ejercicio 2021, que finalizará el 24 de enero.

Puede encontrarse más información en el siguiente ENLACE.