Boletín Estatístico Vivenda e Solo. Cuarto Trimestre 2016

Boletín Estatístico Vivenda e Solo. Cuarto Trimestre 2016

A «Dirección General de Arquitectura, Vivenda y Suelo» do Ministerio de Fomento comunícanos que está dispoñible a través do portal web do Ministerio de Fomento o Boletín estatístico do Observatorio de Vivenda e Solo correspondente ao cuarto trimestre de 2016, ao que...
NOC actualizada

NOC actualizada

Publicada na web colexial a listaxe da Normativa de Obrigado Cumprimento para Edificación actualizada a 17.04.2017. Dito listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da «Normativa Técnica», no seu lado esquerdo, e nos «documentos de apoio» da web colexial...