Concello de Sarria. Proxecto de execución de reconstrucción dun edificio nas rúas Calvo Sotelo – Matías López de Sarria | COAG

Concello de Sarria. Proxecto de execución de reconstrucción dun edificio nas rúas Calvo Sotelo – Matías López de Sarria

Posted by / 26 febrero 2018 / Categories: Concursos / 0 Comments

No BOP-Lugo de 26 de febreiro aparece a convocatoria para a adxudicación dos Servizos de redaccion do proxecto de execucion, (incluido estudio de seguridade e saude e visado oficial), coordinacion de seguridade e saude durante a elaboracion do proxecto, direccion de obra e direccion de execucion material e coordinacion en materia de seguridade e saude da reconstruccion de edificio sito na rúa Calvo Sotelo, 70-Matías López, 58 de Sarria.

Presentación de proposicións : No prazo de OITO (8 DIAS) naturais ( artigo 112.1.b do TRLCSP) contados a partires do seguinte á derradeiro publicación no BOP de Lugo.

ENLACE ao anuncio no BOP.

ENLACE aos pregos.

 

About the author

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visítenos en FacebookVisítenos en TwitterVisit Us On Instagram