Emprego

Concello de A Estrada

Concello de A Estrada

Anuncio das Bases xerais da convocatoria para cubrib en réxime de interinidade un posto de arquitecto/a no concelllo de A Estrada para o departamento de urbanismo e obras, unidade técnica (persoal laboral temporal), publicada o xoves 16 de maio, no BOP de...

read more
Concello de A Estrada

Concello de Cabanas – Unha praza de Arquitecto/a

No BOE de 20 de maio publícase o anuncio do Concello de Cabanas onde figura, entre outras, unha praza de Arquitecto/a da plantilla de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso, en turno libre/estabilización. O prazo de presentación de solicitudes será de...

read more
Concello de A Estrada

Concello de Antas de Ulla – Unha praza de arquitecto/a

No BOP Lugo de 18 de maio aparece o anuncio do Concello de Antas de Ulla (Lugo) coa convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto/a, funcionario/a interino/a, do Concello de Antas de Ulla, a media xornada, ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que...

read more
Concello de A Estrada

Concello de Lugo – Unha praza de arquitecto/a

No BOP-Lugo de 6 de maio pubícase o anuncio da convocatoria do proceso selectivo para o acceso en propiedade a 1 PRAZA DE ARQUITECTO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2021), que se rexerá polas...

read more
Oferta de formación por Beca FUAC

Oferta de formación por Beca FUAC

Estudo de arquitectura con sede en FERROL selecciona arquitecto/a para formación por beca FUAC Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Contrato: Beca FUAC, 6 meses, prorrogables. Interesados: C.V. a  pablorios@asbuiltarquitectura.es 

read more
Concello de A Estrada

Concello de Ortigueira – Unha praza de arquitecto/a

No BOP A Coruña de 22 de abril, se publica o anuncio das Bases reguladoras para a cobertura mediante funcionario/a de carreira dunha praza de Técnico/a Superior en Arquitectura e formación de listaxe de agarda (OEP 2023) no concelllo de Ortigueira. Enlace ao BOP.

read more
Oferta de emprego.

Oferta de emprego.

Estudo de arquitectura con sede en REDONDELA selecciona arquitecto/a para formar parte do equipo. Requisitos: Buscamos un/a Arquitecto/a profesional, creativo/a, cun bo coñecemento técnico, motivado/a e con ganas de incorporarse ao equipo. Valórase Dominio de AutoCAD...

read more
Oferta de formación por Beca FUAC

Oferta de formación por Beca FEUGA

Estudo de arquitectura López y Noya Arquitectura y Urbanismo SLP, con sede en Ourense selecciona arquitecto/a para formación por beca FEUGA Requisitos: Búscase unha persoa Proactiva e Responsable, con ganas de aprender e con boa capacidade organizativa e de traballo...

read more
Oferta de emprego.

Oferta de emprego.

Estudo de arqutictura con sede en Naron selecciona arquitecto/a para realizar as súas funcións en formato presencial e de teletraballo. Localidade: Narón + teletraballo. Requisitos: Valórase experiencia e capacidade para redactar proxectos. Coñecementos: Manexo con...

read more