Actuacións do Colexio

03-06-2020
O concello de Lugo estima parcialmente as alegacións que presentara o COAG o 2 de febreiro de 2020 á aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do concello
17-02-2020
Alegacións ao proxecto de decreto polo que se establecen os procedementos para intervencións nos bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia
02-02-2020
Alegacións á Aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do concello de Lugo
11-11-2019
Alegacións ó Anteproxecto de Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia
14-02-2019
Solicitude de modificación remitida polo COAG a Nauta Sanxenxo
21-01-2019
Observacións do COAG ao anteproxecto de modificación do Decreto 143/2016
10-12-2018
O COAG presenta unhas alegaciones á licitación da dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra de construción do Auditorio e Escola de Música de O Grove.
03-12-2018
Alegacións do COAG ao Anteproxecto de Lei de Ordenación do Territorio de Galicia
09-11-2018
O COAG presentou, no Ministerio de Fomento, alegacións ao estudo informativo do proxecto de nova estación intermodal de Ourense, aprobado provisoriamente, no trámite de exposición pública do mesmo anunciado polo Ministerio no BOE de 29 de setembro
02-10-2018
O Concello de Monterroso desestima as alegacións presentadas polo COAG na exposición pública da modificación da Relación de Postos de Traballo en relación ao posto denominado «Técnico de Urbanismo»