Actuacións do Colexio

10-12-2018
O COAG presenta unhas alegaciones á licitación da dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra de construción do Auditorio e Escola de Música de O Grove.
03-12-2018
Alegacións do COAG ao Anteproxecto de Lei de Ordenación do Territorio de Galicia
09-11-2018
O COAG presentou, no Ministerio de Fomento, alegacións ao estudo informativo do proxecto de nova estación intermodal de Ourense, aprobado provisoriamente, no trámite de exposición pública do mesmo anunciado polo Ministerio no BOE de 29 de setembro
02-10-2018
O Concello de Monterroso desestima as alegacións presentadas polo COAG na exposición pública da modificación da Relación de Postos de Traballo en relación ao posto denominado “Técnico de Urbanismo”
03-04-2018
Reclamación fronte á aprobación da Relación de Postos de Traballo no concello de Ourense
06-03-2018
Manifesto sobre o proxecto de terminal de autobuses na estación intermodal de Ourense
22-02-2018
Consideracións e alegacións ao documento de aprobación inicial do Plan Básico Autonómico de Galicia.
13-02-2018
Desestimación da solicitude de designar representante do Colexio no Concurso de Ideas da praza Bugallal do Concello de Ponteareas
05-12-2017
Aportación de suxestións ao Anteproxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia
30-11-2017
Alegacións ao concurso de ideas para a redacción de proxecto de peonalización e humanización da rúa Quiroga Ballesteros do Concello de Lugo
12