Actuacións do Colexio

13-10-2017
Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira: rectificación das bases e reapertura do prazo de presentación.
23-06-2017
O concello de Bóveda acolle as alegación efectuadas polo COAG o 13/06/2017 desestimando o recurso de reposición interposto polo Colexio de Enxeñeiro de Caminos
13-06-2017
O COAG presentou un escrito de alegacións no concello de Bóveda solicitando a desestimación do recurso interposto polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños Canais e Portos en impugnación da licitación do contrato de servizos de consultoría urbanística, redacción de proxectos técnicos e dirección de obras
13-06-2017
Alegacions do COAG ao proxecto integrador da estación intermodal de Ourense (proxectos de estación de ferrocarril e conexións de permeabilidade transversal, estación de autobuses, aparcamento para turismos)
29-05-2017
O COAG presentou un escrito de alegacións no concello de A Guarda solicitando a desestimación do recurso interposto polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños Canais e Portos en impugnación da licitación da asistencia técnica urbanística que está a licitar o concello, pola esixencia contida nos pregos de ter a titulación de arquitecto
03-10-2016
Escrito ao Concello de A Coruña trasladando as demandas do COAG en relación coa convocatoria dun concurso de ideas para a rehabilitación da praza e o mercado de Monte Alto
22-03-2016
​Alegacións ao texto do anteproxecto do Regulamento para o desenvolvemento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia​
17-07-2015
Alegacións do COAG ao anteproxecto de Lei do Patrimonio Cultural de Galicia
20-03-2014
Alegaciones a la aprobación inicial del PXOM de Ourense