Emprego: varias convocatorias públicas

24 maio 2017

Relación das últimas convocatorias publicadas en Boletíns Oficiais nas que poden participar Arquitectos.

Concello de Irixoa
Concello de Vilamarín
EPSAG-Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, SA
Concello de Pontevedra
Concello de Oroso
Concello de Boqueixón

IRIXOA
Servizo de asistencia para función de técnico municipal 2017 BOP AC 24/05/2017

VILAMARÍN
Convocatoria dunha praza de arquitecto/a para o servizo de urbanismo do Concello de Vilamarín en réxime laboral temporal a xornada completa.   [1553/2017] Páx 9 BOP OU 24/05/2017

EPSAG
ANUNCIO da Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.polo que se fai pública a convocatoria e bases específicas II para a selección de persoal temporal en diversas categorías profesionais. DOG 22/05/2017

PONTEVEDRA
Bases reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha lista de reserva (lista c) para a cobertura interina de prazas de arquitecto, encadradas no grupo a subgrupo a1 do concello de Pontevedra BOP PO 22/05/2017

CONCELLO DE OROSO
Licitación do contrato de servizos de redacción de proxectos de obras do Concello de Oroso DOG 10/05/2017 e DOG 11/05/2017

CONCELLO DE BOQUEIXÓN
Licitación do servizo de asistencia técnico – urbanística ó Concello de Boqueixón BOP AC 13/05/2017

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que estando admitidos os Arquitectos para participar se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir