Cursos de actualizacion profesional 2018. Programación primeiro cuadrimestre

7 Feb 2018

Xa está publicada a programación xeral de actividades formativas de actualización profesional para o ano 2018. Ademais, está aberta a matrícula e dispoñible a información detallada dos primeiros cursos que se celebrarán no primeiro cuadrimestre.
Esta programación pode consultarse no documento adxunto, onde tamén se expoñen os principais criterios de deseño adoptados, que están baseados nas preferencias, opinións e suxestións que nos fixestes chegar a través da enquisa.

Cursos de actualización 2018 e programación primeiro cuadrimestre

……….

Ya está publicada la programación general de actividades formativas de actualización profesional para el año 2018. Además, está abierta la matrícula y disponible la información detallada de los primeros cursos que se celebrarán en el primer cuatrimestre.

Esta programación puede consultarse en el documento adjunto, donde también se exponen los principales criterios de diseño adoptados, que están basados en las preferencias, opiniones y sugerencias que nos hicisteis llegar a través de la encuesta.

 Cursos de actualización 2018 y programación primer cuatrimestre

Compartir