Curso PHPP v9 + DESIGN PHLAS. Ferramentas oficiais do estándar Passivhaus.

28 Nov 2016

Este curso de PHPP 9 + DesignPH está dirixido a profesionais do sector da construción con coñecementos no deseño de edificios de baixo consumo interesados en coñecer as novidades que se inclúen na nova versión do PHPP e en aprender a utilización da ferramenta de deseño para SketchUp: DesignPH. Este estándar é a base para a concepción de edificios con enerxía case nula, imposto polo Parlamento Europeo en 2011.

O PHPP 9 inclúe as novas categorías establecidas dentro do estándar Passivhaus: Classic, Plus e Premium, así como o plugin actualizado de deseño con sketch-up: DesignPH.

Máis información e inscrición

Colaboran:

2014_LOGO DESARROLLA

……….

Curso PHPP v9 + DESIGN PHLAS. Herramientas oficiales del estándar Passivhaus.

Este curso de PHPP 9 + DesignPH está dirigido a profesionales del sector de la construcción con conocimientos en el diseño de edificios de bajo consumo interesados en conocer las novedades que se incluyen en la nueva versión del PHPP y en aprender la utilización de la herramienta de diseño para SketchUp: DesignPH. Este estándar es la base para la concepción de edificios con energía casi nula, impuesto por el Parlamento Europeo en 2011.

El PHPP 9 incluye las nuevas categorías establecidas dentro del estándar Passivhaus: Classic, Plus y Premium, así como el plugin actualizado de diseño con sketch-up: DesignPH.

Más información e inscripción

Compartir