Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura sito en OURENSE selecciona arqutiecto/a Funcións : Colaborar na redacción e xestións dos proxectos do estudo. Requisitos: Vivir en Ourense ou cercanias. Valórase experiencia e xestión de proxectos de vivendas anteriores. Coñecementos: Autocad,...
Demanda de servizos para arquitecto/a

Demanda de servizos para arquitecto/a

TESTA HOME empresa con sede en Madrid, selecciona un arquitecta/o para redacción de informe de patologías existentes en dos edificios de la ciudad de OURENSE. Se valorará experiencia y conocimientos en rehabilitación de edificios. Funciones a realizar: Elaboración de...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

GESVALT S.A. sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitecto/a colaborador tasador externos en la zona de Ourense  para valoración de bienes inmuebles, parcelas, etc, según experiencia del candidato/a. Requisitos: Agilidad en la gestión...
Demanda de servizos para arquitecto/a

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Ourense selecciona arquitecto/a Funcións a desempeñar: Colaborar  ou asumir os traballos que desenrrole o estudo  en función da valía do candidato/a Tipo de contrato: Asalariado – prorrogable. Honorarios a pactar entre as...
Oferta de Emprego

Oferta de Emprego

Certa Servicios Periciales S.L. selecciona arquitecto/a para perito de riesgos diversos en la provincia de Ourense. Se requiere formación de perito de seguros. Imprescindible vehículo propio. Tipo de contrato: Autónomo Interesados: Pueden enviar C.V.  a...