Oferta de emprego.

Oferta de emprego.

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña selecciona arquitecto/a asalariada Funcións a realizar: – Proxectos de edificacións. Requisitos: Mínimo de 2 anos de experiencia en estudo Tipo de contrato: Asalariado – 1 ano. Interesados: C.V. a...
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a recién titulado/a para completar a súa formación. Funcións: Deseño, análise de solucións arquitectónicas, construtivas, sobre solares. Todo baixo a supervisión de Arquitecto. Contrato: Beca FUAC, 6...
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a asalariado. Experiencia: Minima de 2 anos de experiencia en estudio. Funcións: Proxectos de edificación. Contrato: Asalariado, 1 ano de duración. Interesados: C.V. a...