Oferta de formación por beca FUAC

25 Xan 2023

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a recién titulado/a para completar a súa formación.

Funcións: Deseño, análise de solucións arquitectónicas, construtivas, sobre solares. Todo baixo a supervisión de Arquitecto.

Contrato: Beca FUAC, 6 meses.

Interesados: C.V. a secretaria@mmoarquitectos.com

Compartir