Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC/SALCINES

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC/SALCINES

Estudo de arquitectura en A Coruña, selecciona arquitecto/a para colaborar nas tareas do estudio completando a súa formación por beca FEUGA/FUAC/SALCINES. Funcións a desempeñar: Colaborar na redacción de proxectos, asistencia a obra e elaboración de informes....
Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

Estudo de arquitectura en A CORUÑA, selecciona arquitecto/a para colaborar nas tareas do estudio completando a súa formación por beca FEUGA/FUAC. Funcións a desempeñar: Colaborar na redacción de proxectos e informes. Coñecementos: Dominio de software cad e procesador...