A Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio de Arquitectos é un instrumento ao servizo dos seus colexiados, técnicos e profesionais con vocación de colaboración coas administracións locais e de información ao conxunto da cidadanía, para facilitar a xestión das axudas destinadas á rehabilitación de vivendas e rexeneración de barrios e optimizar a execución de proxectos co fin de que o maior número de familias benefíciese dos fondos e poidan mellorar a súa calidade de vida.

¿Cómo poden axudarme?

Si son un ARQUITECTO
 • Te ofrecemos información e formación para o acceso dos teus proxectos ás axudas.
 • Te proporcionamos asesoramento técnico durante todo o proceso.
 • Elaboramos guías e documentos de apoio sobre eficiencia enerxética.
 • Dispoñemos dun repositorio actualizado de información e normativa.
 • Difundimos boas prácticas que nos poden servir de exemplo.
 • Todo iso encamiñado a mellorar a túa capacitación e empregabilidade no campo da rehabilitación enerxética.
Si son un CIUDADÁN ou unha COMUNIDADE DE VECIÑOS
 • Tes á tua disposición o cualificado colectivo de arquitectos que te informará e acompañará durante todo o proceso de asesoramento e tramitación.
 • Promovemos accións colectivas de divulgación para dar a coñecer os beneficios da rehabilitación enerxética e integral.
 • Informámosche e prestamos atención personalizada, ofrecéndoche guías e documentos informativos para entender conceptos e procesos.
 • Asesorámosche sobre o contido e tramitación dos teus Informes de Avaliación de Edificios e Libros do Edificio Existente.
Si son un CONCELLO
 • Axudámosche no proceso de implantación do Informe de Avaliación de Edificios.
 • Ofrecémosche apoio e colaboración na difusión das subvencións.
 • Formamos aos teus técnicos na rehabilitación enerxética e a xestión de residuos.
 • Ofrecémosche unha web en aberto con servizos de información integral para cidadáns, profesionais e empresas.
 • Desprazámonos aos vosos concellos para informar dos beneficios da rehabilitación aos vosos veciños.
Busca un ARQUITECTO
 • Si necesitas un arquitecto para o teu proxecto de rehabilitación ou para que te axude a solicitar as axudas, pica aquí.
 • Na pantalla de busca elixe un ámbito de especialización e directamente pincha en buscar.
 • Así obterás un listado de profesionais altamente cualificados aos que poderás contactar.

Últimas novas

Nota aclaratoria sobre la tributación de ayudas Next Generation

Nota aclaratoria sobre la tributación de ayudas Next Generation

Ante las numerosas consultas recibidas en relación con la tributación de las ayudas a la rehabilitación procedentes de fondos Next, se recuerda lo siguiente: La AEAT recopila los datos que recibe de terceros (en este caso de las comunidades autónomas) y los pone en...

Asesoramento sobre as Normas de Habitabilidade de Vivendas

Asesoramento sobre as Normas de Habitabilidade de Vivendas

A revisión normativa que se ven producindo no ámbito da vivenda dende o ano 2007, xunto cos recentes programas de axuda á rehabilitación residencial, xustifican que o asesoramento sexa un servizo imprescindible para exercer a profesión con garantías e enfrontarse con...

Enlaces

Guía para a xestión de residuos de construción e demolición no ámbito da rehabilitación enerxética de vivendas. CSCAE

Actualizado 04 | 04 | 23 |Nesta Guía 03 de serie Fondos Next Generation, os profesionáis da arquitectura atoparán información actualizada sobre a preparación dos residuos para a súa reutilización, reciclaxe e recuperación, tendendo ademais a que os proxectos e técnicas de construción favorezan a circularidade e promovan a retirada do amianto nos edificios, aproveitando as intervencións ao amparo dos programas de axuda á rehabilitación.

Guía para la gestión de residuos de construcción y demolición en el ámbito de la rehabilitación energética de viviendas. CSCAE

Recomendaciones para la rehabilitación energética en hogares en situación de vulnerabilidad. CSCAE

El CSCAE y ECODES presentan una guía con recomendaciones para la rehabilitación energética de hogares vulnerables.

La publicación, que cuenta con el apoyo de la European Climate Foundation y el Observatorio 2030 del CSCAE, está dirigida a Administraciones Públicas y a técnicos profesionales para que la “ola de renovación” #NextGeneration sea justa e inclusiva.

Guía sobre desgravacións fiscais para rehabilitación de vivendas e edificios residenciais. CSCAE

Actualizado abril 2024. Nesta guía os profesionais da arquitectura atoparán información actualizada sobre a tributación e bonificacións existentes para actuacións de rehabilitación e as súas axudas económicas, ademais de numerosos exemplos que permitirán comprender a súa aplicación de forma práctica.

O obxectivo dos redactores desta guía é ofrecer unha información completa e didáctica sobre a tributación e as súas bonificacións en actuacións e axudas á rehabilitación para facilitar aos e ás profesionais da arquitectura unha ferramenta máis para impulsar a Onda de Rehabilitación.

Contacto

Teléfono: 981 552 400

Correo electrónico: rehabilitacion@colexiodearquitectos.org