Casos de éxito

Poñemos ao alcance da sociedade galega algúns dos mellores exemplos de rehabilitación sostible de edificios, onde os arquitectos, ademáis de proxectar arquitectura de calidade, obtiveron bos resultados na mellora da eficiencia enerxética e outros aspectos da sustentabilidade, como poden ser a súa integración ambiental, o uso de materiais naturais ou reciclaxes, enerxías renovables, circularidade, iluminación natural, calidade do aire, certificados de construción sostible, etc. Todo iso encamiñado a lograr o confort e benestar dos usuarios, o que redundará nunha mellora da calidade de vida e a saúde de todos nós.

Contacto

Teléfono: 981 552 400

Correo electrónico: rehabilitacion@colexiodearquitectos.org